کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
5 آبان 1386
اطلاع رسانی از نوع جدید

با سلام. اواخر هفته ی گذشته ایمیلی را در گروه بحث کتابداری دیدم که فراخوان دومین همایش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بود و در قسمتی از آن موضوعاتی نیز برای ارائه مقاله در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی برای کتابداران آمده بود: نقش فن…آوری…های اطلاعاتی و ارتباطی در مجموعه…سازی، سازماندهی و تأمین منابع کتابخانه…ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی٬ مدیریت دانش در کتابخانه…ها و مراکز اطلاع…رسانی پزشکی٬ استفاده از آموزش راه دور در رشته کتابداری و اطلاع…رسانی پزشکی. همانروز این مطلب را به همراه متن کامل فراخوان در وبلاگ گروهی کتابداران ایران منتشر کردم. جالب ابنکه دو روز بعد آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات به این همایش بود. بر اساس آدرس موجود در فراخوان به سایت دانشکده پیراپزشکی و لینک مربوط به همایش مراجعه کردم اما تا به امروز هیچ اطلاعاتی در آنجا ندیدم. اولین سوالی که به ذهنم رسید این بود که چگونه در تمام دانشگاه و دانشکده (با توجه به اینکه دانشکده پیراپزشکی پشت دانشکده بهداشت قرار دارد) من حتی یک پوستر هم از این همایش ندیدم و چگونه در سایت دانشگاه و خود دانشکده پیراپزشکی هم خبری این اطلاعات نبود. جالبتر اینکه زمان ارسال مقالات به سر رسیده بود در حالیکه هیچ اطلاعاتی درباره زمان ارسال چکیده ها٬ داوری و نتایج نهایی موجود نیست. حتی از همکاران کتابدار دانشکده پیراپزشکی که در این وبلاگ هم فعالیت می کنند خبری در این مورد نشنیدیم. از آنجایی که از میان ۲۷ محور مربوط به همایش تنها سه محور مربوط به کتابداری و اطلاع رسانی است (البته شایدهم زیاد باشد!) و اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی می گیرد٬ آیا درج این اطلاعات در فراخوان همایش یک نوع شوخی با کتابداران نبوده و آیا اصلا کسی از سرنوشت این همایش و تعداد مقالاتی که در زمینه کتابداری به دفتر همایش رسیده است اطلاعی دارد؟ خواهشمندم اگر کسی در این زمینه اطلاعات موثقی دارد جماعت کتابداران را از این بحت و حیرت برهاند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک