کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
11 آذر 1386
تجلیل از پژوهشگران پراستناد در جزیره کیش

در سمینار بزرگداشت محققین برتر ایران در جزیره کیش ، هشت محقق از دانشگاههای علوم پزشکی و غیرپزشکی به عنوان محقق و پژوهشگر برتر ایران توسط ناشر بین‌المللی "‪" ELSEVIER‬معرفی شدند. به گزارش ایرنا دوتن از این محققان برگزیده در این سمینار از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران آقایان  دکتر "محمدرضا زرین دست"و  دکتر "احمدرضا دهپور" (اساتید گروه فارماکولوژی)  بودند. از دانشگاه تهران نیز  علی‌اکبر موسوی موحدی " معاون پژوهشی دانشگاه تهران و دکتر " محمد علی بشارت "  به عنوان محققین برتر ایران در رشته‌های غیر پزشکی معرفی شدند.

ادوارد کوهن" مدیرعامل شرکت نشر بین‌المللی "‪ "ELSEVIER‬در این سمینار با اشاره به پیشرفتهای علمی دانشگاههای ایران، گفت: دانشگاههای ایران در پنج سال گذشته از بیشترین رشد تولید علم و دانش در بین کشورها برخوردار بوده‌اند.

در سمینار یاد شده بیش از ‪ ۳۰‬نفر از معاونین پژوهشی دانشگاههای کشور، بیش از ‪ ۲۵‬نفر از روسای کتابخانه‌های دانشگاههای مختلف کشور و برخی از مسوولان وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و علوم پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری حضور داشتند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک