کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
3 اردیبهشت 1387
درخشش ایرانیان در کول نت

وقتی پست کول نت و جشنواره حضور ایرانیان را در وبلاگ گروهی کتابداران دنبال کردم و نام این همه ایرانی را در این جشنواره جهانی دیدم حیف ام آمد چیزی در این باره ننویسم.

از حدود ۱۱۱ مقاله پذیرفته شده در این جشنواره بیش از بیست مقاله مربوط به ایرانیان است. (حدود ۲۰ درصد) حضور چینی ها و هندی ها هم در همین حدود است. بنابراین ۶۰ درصد مقاله های پذیرفته شده  از سه کشور ایران، چین و هند است. با توجه به جمعیت ناچیز ایران در برابر هند و چین واقعا این آمار برای ایرانیان افتخارآمیز است.

دقت در اسامی نویسندگان مقالات نشان می دهد، نویسندگان مقالات ایرانی ها همه ایرانی هستند. به جز یک مقاله که توسط خانم دکتر عصاره و یک آمریکایی نوشته شده است. اما همکاری بین المللی چینی ها و هندی ها بیشتر است.

به  اسامی مسئولین کمیته برنامه ریزی هم مراجعه کردم. که آلمانی هستند . فقط یک هندی در این هیات ۴ نفره وجود دارد. من فکر می کنم ایرانیان می توانند به این هیات راه یابند و یا یکی از این کنفرانس ها در ایران برگزار شود.

کول نت شبکه جهانی مطالعات میان رشته ای است که جنبه های همکاری میان دانش و تکنولوژی را بررسی می کند. این سازمان در سال ۲۰۰۰ در شهر برلین تاسیس شده است. از آن سال تا کنون هرساله کنفرانسی در کشورهای مختلف برگزار شده است.
نهمین نشست کول نت درباره علم سنجی، اطلاع سنجی و وب سنجی ۲۸ جولای ۲۰۰۸ در برلین برگزار می شود.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک