کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
5 آذر 1386
Plagiarism

Plagiarism  یا سرقت ادبی از آفات مهم جهان علم است. در گذشته حتی با توجه به اینکه امکان ردگیری و کشف سرقت ادبی چندان میسر نبود، این امر کمتر اتفاق می افتاده است ولی از زمانی که سیاست Publish or Perish  (یا منتشر کن یا بمیر) بر روند تولید اطلاعات علمی سایه افکنده است، سرقت ادبی رو به فزونی رفته است. خوشبختانه راههای کشف سرقت ادبی نیز گسترش یافته است که مهمترین آنها  اینترنت است. به گوش باشید و به هوش باشید که سرقت ادبی اخر و عاقبت ندارد و حتی اگر در کوتاه مدت کشف نشود، مطمئن باشید در دراز مدت این اتفاق خواهد افتاد. این امر به تازگی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نیز شیوع یافته و البته مواردی نیز کشف شده است که سرانجامی جز روسوایی نخواهد داشت.
چند ماه پیش در همین وبلاگ نوشته ای از دکتر افشار در همین رابطه معرفی شد. واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این زمینه  نوشته هایی را بر روی سایت خود قرار داده است. بد نیست مطالعه کنید.
- Plagiarism چیست؟
- منشور اخلاق در انتشارات دانشگاه


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک