کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
25 دی 1386
نشریه مورد نظر در دسترس نمی باشد!

امروز یکی از پزشکان نزد من آمد و گفت می خواهد به نشریه Dialysis and Transplantation دسترسی پیدا کند. اما هرچه سرچ می کند وب سایت این نشریه را نمی یابد.

من هم از طریق صفحه جستجوی نشریات کتابخانه الکترونیک دانشگاه کلیدواژه dialysis را در عناوین نشریات جستجو کردم که هشت نشریه را حاوی این واژه در عنوانش پیدا کرد.(این صفحه)  اما هیچکدام نشریه مورد نظر نبود.  نتیجه گرفتم که دانشگاه علوم پزشکی تهران نشریه مورد نظر را مشترک نیست.

خوشبختانه پزشک مراجعه کننده ISSN نشریه را داشت. به سایت کتابخانه ملی پزشکی آمریکا رفتم و نشریه و لینک الکترونیکی نشریه را در آنجا یافتم. وقتی به صفحه نشریه مورد نظر رفتم مشاهده کردم که مجله مذکور توسط پایگاه اطلاعاتی Wiley عرضه می شود.

با خودم فکر کردم که ما بسیاری از محصولات این پایگاه را مشترک هستیم. پس این نشریه را چطور مشترک نیستیم. دوباره به صفحه کتابخانه الکترونیک رفتم و روی پیوند Wiley کلیک کردم و نشریه مذکور را از طریق مرور الفبایی پیدا کردم. در کمال تعجب دیدم که پایگاه مذکور اجازه دسترسی تمام متن این نشریه را می دهد! (شماره های این نشریه محدود به ۲۰۰۶و۲۰۰۷بود). یعنی با وجود اینکه نشریه جزء نشریات قابل دسترسی برای مشترکان دانشگاه علوم پزشکی تهران است، اما صفحه جستجوی کتابخانه الکترونیک آن را به ما نشان نمی دهد.

با این ترتیب آیا چقدر می توان به نتایج صفحه جستجوی نشریات دانشگاه اطمینان کرد؟


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک