کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
22 اسفند 1385
اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

عنوان همایش/سمینار

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

 

برگزار کننده

وزارت نیرو

تاریخ برگزاری

14-13 شهریور ماه 1386

محل همایش

مجموعه همایشهای پژوهشگاه نیرو، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری

کشور / شهر

ایران/ تهران

وب سایت

http://www.kmiran.com

تلفن

9- 88079401

نمابر

88078296

دبیر همایش

رئیس کنفرانس: پرفسور سید مهدی الوانی

دبیر علمی کنفرانس : دکتر سعید جعفری مقدم

موضوعات/ محورهای همایش

- مدیریت دانش: مقدمات، پیش نیازها و ضرورت ها

- مدیریت دانش: اصول و مبانی، راهبردها و چشم اندازهای آتی

- نقش و جایگاه مدیریت دانش در بخش ها و صنایع مختلف کشور

- نقش و جایگاه مدیریت دانش در عرصه ملی و بین المللی

- مدیریت دانش و نوآوری های تکنولوژیک در سازمان

- شناخت، مستندسازی، بازخوانی و ارزشیابی تجارب سازمان

- موانع، راهکارها و تجربیات مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

- تجارب بین المللی در مدیریت دانش: از دیدگاه های نظری تا الگوهای عملی


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک