کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
14 بهمن 1385
ابرداده چیست؟

 به‌ داده‌های‌ توصیفی‌ درباره‌ داده‌ها و اطلاعاتی‌ که‌ برای‌ توصیف‌ یک‌ صفحه‌، در آن‌ صفحه‌ درج‌ شده‌، فراداده ‌(metadata) می‌گویند. مؤلف‌، عنوان‌ صفحه‌، زبان‌، موضوع‌، و کلیدواژه‌ها از جمله‌ عناصر این‌ داده‌ها هستند.
هر طرح‌ فرادادی‌ معمولاً خصوصیات‌ زیر را دارد:
- تعداد متناهی‌ اجزاء،
- نام‌ هر جزء،
- معنای‌ هر جزء.
معمولاً ساختار معنایی‌، تشریح‌کننده‌ محتوا، محل‌ نگهداری‌، خصوصیات‌ فیزیکی‌، نوع‌ (مثلاً متن‌، تصویر، نقشه‌ یا مدل‌) و شکل‌ (نگارش‌ چاپی‌، فایل‌ الکترونیکی‌) منبع‌ است‌. عناصر اصلی‌ فرادادی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ اسناد منتشرشده‌ را فراهم‌ می‌کنند، پدیدآورنده‌ اثر، زمان‌ و مکان‌ نشر، و زمینه‌های‌ موضوعی‌ را شامل‌ می‌شوند. در مورد اطلاعات‌ غیررقومی‌ ] = غیردیجیتالی‌ [ از قبیل‌ مواد چاپی‌ مانند کتاب‌ و مجله‌، باید عناصر فرادادی‌ از قبیل‌- مثلاً- شماره‌ بازیابی‌ مورد استفاده‌ در کتابخانه‌ نیز اضافه‌ شوند تابه‌ مکانیابی‌ اطلاعات‌ کمک‌ کند.
مدلهای‌ گوناگونی‌ برای‌ درج‌ فراداده‌ در صفحه‌های‌ وب‌ وجود دارند که‌ به‌ دو مدل‌ از مهمترین‌ آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:
- مدل‌ «چارچوب‌ توصیف‌ منبع‌» (آردی‌اف‌
Resource Description Fraamework: RDF)،
- مدل‌«هسته‌ دابلین‌» (دی‌سی‌)
(Dublin Core: DC).
مدل‌ «چارچوب‌ توصیف‌ منبع‌» از سوی‌ «کنسرسیوم‌ وب‌ جهانی‌» توصیه‌ شده‌. این‌ مدل‌، واژگانی‌ را که‌ توسط‌ «هسته‌ دابلین‌» و سایر واژگان‌ فرادادی‌ استاندارد پوشش‌ داده‌ نمی‌شوند، دربرمی‌گیرد. «کنسرسیوم‌ وب‌ جهانی‌» این‌ مدل‌ را بویژه‌ برای‌ استفاده‌ در سندهای‌ «ایکس‌ام‌ال‌» توصیه‌ کرده‌ است‌. «آردی‌اف‌» چهارچوبی‌ را برای‌ ارائه‌ هر نوع‌ فراداده‌ از هر شکلواره‌
(schema)، در سطح‌ بسیار بالای‌ پیچیدگی‌ ارائه‌ می‌دهد.
«مدل‌ هسته‌ دابلین‌» در کارگاههایی‌ که‌ در 1995 در دوبلین‌ (اوهایو) برگزار شد توسعه‌ یافت‌ و شامل‌ 15 عنصر فرادادی‌ مشترک‌ برای‌ رسانه‌های‌ دیجیتالی‌ و غیردیجیتالی‌ (مثل‌ کتابخانه‌های‌ الکترونیکی‌، سنتی‌ و موزه‌ها) است‌. «هسته‌ دابلین‌» احتمالاً بیشترین‌ کاربرد را در جهان‌ دارد»

منبع :نشر الکترونیکی‌‌‌‌. تألیف‌: محمود بابائی


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک