کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
28 آذر 1385
ISBN

از آنجایی که قرار بود از ابتدای سال ۲۰۰۷ کلیه کتابها دارای شماره استاندارد بین المللی ۱۳ رقمی شوند، هم اکنون کتابهای مربوط به اواخر سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دارای هر دو شماره ۱۰ و ۱۳ رقمی هستند که به نظر می رسد در آینده نزدیک تنها شماره ۱۳ رقمی به کتابها اختصاص یابد. این شماره جدید دارای ۳ رقم اضافی در ابتدای ISBN است و بقیه شماره ها با ISBN  ده رقمی تفاوتی ندارد و تنها در انتها شماره کنترل ( جزء یک رقمی) تغییر کرده است.

در پی این تغییرات سایت ISBN ایران (WWW.isbn.ir) نیز برای تبدیل عدد ده رقمی به ۱۳ رقمی اقدام نموده است و ناشران می توانند از طریق این سایت و بدون نیاز به مراجعه به خانه کتاب جهت دریافت ISBN  سیزده رقمی اقدام نمایند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک