کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
4 آذر 1386
کتابدار پزشکی ۲

سلام. امروز کتابی را برایتان معرفی می نمایم که در زمینه وب ۲ و کتابداری ۲ بویژه در حوزه کتابداری پزشکی می پردازد. این کتاب چاپ ۲۰۰۷ بوده و حاوی اطلاعاتی درباره مفاهیم وب ۲ و کاربردهای آن در کتابخانه های پزشکی و کارکردهای جدید کتابداران پزشکی می باشد.

Medical librarian 2.0: use of Web 2.0 technologies in reference services
 M. Sandra Wood / New York: Haworth Information Press, 2007.
کتاب مذکور حاوی مطالب زیر است: 

the tools and applications shaping web 2.0

extending these vibrant technologies into librarianship with library 2.0

virtual reference services in academic health science libraries

e-mail, chat, and web forms in the changing landscape of reference services

syndicated information delivery via rss and its integration

producing, using, organizing, and distributing podcasts

challenges to and successes of streaming video in health sciences libraries

social networking, social media sharing, and social bookmarking tools

tagging, peer production, blogs, and folksonomy

open source software and content management systems like drupal

wikis and the organizational knowledgebase

creating and utilizing blended applications and mashups

current concerns over data and security

and many other important topics!

اطلاعات تکمیلی درباره قیمت و نحوه خرید کتاب را از اینجا بخوانید. ( و همچنین اطلاعات کتابشناختی کامل کتاب در فهرست کتابخانه کنگره) پیشنهاد می شود کتابخانه دانشکده پیراپزشکی این کتاب را تهیه نماید تا هم دانشجویان کارشناسی ارشد و هم کتابداران ارشد دانشگاه بتوانند از این کتاب جدید استفاده نمایند.

پی نوشت: با تشکر از آقای رجبی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق برای معرفی این کتاب به بنده.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک