کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
1 آبان 1386
بازدید از کتابخانه مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی

کتابخانه مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی شامل تنها  یک اتاق می باشد . بخشهای نشریات ، اینترنت و کتب همگی در یک اتاق گرد هم آمده اند.یک سری CD هم در این کتابخانه موجود است که در مکانی جداگانه نگهداری می شود .برای ثبت کتابها از نرم افزار word استفاده می شود. کتب این مجموعه فاقد شماره رده بندی استاندارد می باشد. کارمند کتابخانه تنها یک نفر بوده و دارای مدرک غیر کتابداری می باشند ولی با ذوقی که دارند یک نوع شماره رده خاص بر اساس موضوع به کتابها اختصاص داده اند که قابل تقدیر است البته ایشان مسئویتهای دیگری نیز در بخشهای مختلف موسسه به عهده دارند.  کتب این مجموعه( به گفته رییس کتابخانه که بصورت داوطلبانه با کتابخانه همکاری دارند)در این حوزه بسیار جامع و پربار می باشند بطوری که به عنوان کتابخانه مرجع تحقیقات پزشکی ورزشی شناخته می شود،ولی متاسفانه بودجه اختصاصی سالانه ندارد.متاسفانه به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه هم دسترسی ندارند.

استفاده کنندگان از کتابخانه از دانشجویان خود مرکزو حتی از مراکز دیگر هستند که کتابها را یا امانت می گیرند و یا در خود مرکز مطالعه می کنند .

وجود کتابخانه در مراکز تحقیقاتی بسیار ضروری است و لی متاسفانه توجهی به این امر نمی شود و حتی بودجه ای جهت تامین منابع آنها در نظر گرفته نمی شود.

اختصاص بودجه و همچنین نیروی تحصیل کرده متخصص ،امریست مهم که باید توجه کافی نسبت به آن مبذول داشت.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک