کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
28 مهر 1386
کارآموزی٬ بودن یا نبودن

با سلام. همیشه با تکرار واژه کارآموزی به یاد بیگاری هایی می افتم که زمان دانشجویی به اسم این درس از ما می کشیدند. اما از حق هم نباید گذشت گاهی اوقات هم در لابلای صحبتهای کارمندانی که مسئولیت کاریاددادن یا کارکشیدن از ما را داشتند می توانستیم چیزهای مفیدی بفهمیم. به هر حال بحث من درست یا غلط بودن چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند نیست. برای اولین بار در موقعیتی قرار گرفتم که مسئولیت آموزش دو کارآموز بر عهده ام نهاده شده است. وقتی شرح درسشان را نگاه کردم دیدم خوشبختانه می توانم بخشی از آنها را که مربوط به قسمت خدمات فنی است به ایشان یاد بدهم اما قسمتی از شرح درس مربوط به سایر بخشهای کتابخانه می باشد٬ وقتی با همکارانم در این مورد صحبت کردم و خواستم آن بخش ها را جهت آموزشی بسیار کوتاه تقبل کنند با بی میلی و کمی هم ظاهرا از سر اجبار قبول کردند. بنابراین به این فکر افتادم که آیا بهتر نیست آن قسمتها را هم خودم تقبل کنم چون مسئولیت این کارآموزها با من است و نمی خواهم خاطره کارآموزی های خودم تکرار شود.
و اما یک پیشنهاد به کتابخانه مرکزی: پیشنهاد می شود کتابخانه مرکزی یا کمیته کتابداری این کتابخانه به نحوی روی نحوه آموزش کارآموزان نظارت داشته باشد و به کتابخانه ها تفهیم کنند که قبول کارآموز به معنی تقبل کار زیادی یا برعکس در نقطه مقابل آن استفاده رایگان از نیروی کار آنها نیست. البته من نمی دانم نحوه آموزش کارآموز در سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است و خدای نکرده  نمی خواهم همکارانم را متهم به استفاده یا سو استفاده نمایم بلکه تنها و تنها تجارب شخصی دوران تحصیلاتم را به یاد آوردم و اینکه اصلا فلسفه کارآموزی چیست و چه باید باشد. اگر همکاران محترم تجارب خود را در این زمینه ارائه دهند بسیار ممنون ایشان خواهم بود.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک