کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
15 مهر 1386
بازدید از کتابخانه مرکز تحقیقات آسم و آلرژی

در گوشه و کنار بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه بزرگ ما،گاهی تعدادی کتاب در چند قفسه گردآوری می شوند. به گونه ای که به دشواری می توان نام چنین مجموعه ای را کتابخانه نامید.کتابخانه مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز چنین کتابخانه ای است. کتابخانه ای با حدود ۵۰۰ نسخه کتاب فارسی و لاتین که با ترتیب موضوعی و بدون برچسب عطف کنار هم چیده شده اند. کتابها فقط ثبت می شوند و جز دفتر ثبت لیستی از کتابها وجود ندارد. (من به مسئول کتابخانه پیشنهاد کردم که از نرم افزار اکسل برای ثبت کتابها استفاده کند تا نرم افزاری هم برای جستجوی موجودی کتابخانه وجود داشته باشد.) مسئول کتابخانه خانم شاه کرمی است که در آزمایشگاه مرکز کار می کنند و همزمان مسئولیت کتابخانه کوچک مرکز را هم به عهده دارند. ایشان گفت مرکز برنامه ای برای توسعه کتابخانه ندارد و تخصیص فضای مستقل به کتابخانه هم تاکنون میسر نشده است. وی می افزاید: استفاده کنندگان از کتابخانه از کارکنان خود مرکز هستند که کتابها را صبح امانت می گیرند و در خود مرکز مطالعه می کنند و بعدازظهر کتابها را برمی گردانند.

به نظر من وجود کتابخانه در مراکز تحقیقاتی بسیار ضروری است و معمولا مراکز تحقیقاتی با توسعه بخش های مختلف خود به فکر کتابخانه هم می افتند. اختصاص یک نیروی تمام وقت متخصص برای کتابخانه های مراکز تاسیس گام مهمی است در جهت توسعه این قبیل کتابخانه ها.

نیز نگاه کنید به: آشنایی با مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک