کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
14 مهر 1386
رابطه بین استناد و برندگان جایزه نوبل

مطالعات بیشمار طی سه دهه پیش، همبستگی آماری قوی بین میزان استنادها و برندگان جوایز معتبر مانند جایزه نوبل را نشان می دهد.که بعضی از این مطالعات توسط یوژن گارفیلد انجام گرفته است مانند این و این .
از سال 1989، ISI Thomson بر اساس استنادات لیستی از 0.1% نویسندگان در 4 حوزه اصلی فیزیولوژی و پزشکی، شیمی، فیزیک و اقتصاد را فراهم می آورده و پیش بینی می کند که برندگان نوبل از میان این لیست خواهند بود. جالب اینکه تا بحال پیش بینی ها درست از آب درآمده است(لیست پیش بینی ها را ببینید). هرچند کمیته انتخاب برنده نوبل، احتمالا روش های پیچیده تری را برای انتخاب در پیش می گیرند اما روش ساده استفاده از استنادها (تصویر روبرو)و پیش بینی درست برندگان به نظر من گواه دیگری است بر مقبولیت و اعتبار نمایه های سه گانه ISI Thomson .
احتمالا ISI Thomson بزودی از شاخصh نیز برای دقیق تر شدن پیش بینی خود استفاده خواهد کرد.
در پست بعدی مطلب جالبی (البته از نظر خودم) در مورد این نمایه ها خواهم نوشت که البته پیرو بحث دکتر داوری در مورد توهم توسعه علمی و جوابیه دکتر نوروزی می باشد.
برای مطالعه بیشتر


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک