کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
29 شهریور 1386
جلسه کمیته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه درباره پست کتابدار

جلسه کمیته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه روز ۲۷ شهریورماه در محل کتابخانه مرکزی تشکیل گردید. در این جلسه درباره پست کتابدار، شرایط احراز و شرح وظایف این پست گفتگو شد و بر لزوم اصلاح عنوان پست به کارشناس کتابدار و همچنین به روزرسانی شرح وظایف آن تاکید گردید. نمونه پست های کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه ملاحظه گردید و همچنین نمونه های پست های پیشنهادی انجمن کتابداری پزشکی آمریکا توسط یکی از اعضا قرائت شد. مقاله پایان نامه خانم تهوری نیز درباره شرح وظایف کارکنان کتابخانه هم بررسی گردید.


جلسه بعدی کمیته کتابداری دانشگاه هفدهم مهرماه ساعت نه و نیم در محل کتابخانه مرکزی تشکیل می گردد. اعضای کمیته کتابداری و اطلاع رسانی هفت نفر از کتابداران دانشگاه هستند که با حکم ریاست کتابخانه مرکزی  منصوب شده اند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک