کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
25 شهریور 1386
پرسشنامه یک تحقیق دانشجویی
یک دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی درخواست نموده تا پرسشنامه تحقیق اش در این وبلاگ قرار داده شود و دانشجویان دوره کارشناسی به آن پاسخ دهند. پرسشنامه در از اینجا بارگیری کنید.متن نامه در زیر آمده است:
 
اینجانب (مونا مهدیان) در حال اجرای پژوهشی تحت عنوان "بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی با ماهیت  و کارکردهای اصطلاحنامه ها" هستم. از دانشجویان محترم دوره کارشناسی رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی خواهشمندم دراسرع وقت پرسشنامه ی حاضر را تکمیل نموده و به نشانی اینجانب ارسال فرمایند. mona7621_m@yahoo.com
 
پی نوشت: با تشکر از آقای میرزایی مدیر محترم وبلاگ برای قرار دادن فایل پرسشنامه روی وب

موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک