کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
30 مرداد 1386
نمایشگاه کتاب در کتابخانه بیمارستان امام خمینی

ورودی کتابخانه بیمارستان امام خمینی


کتابخانه بیمارستان امام خمینی با همکاری انتشارات روشن کتاب، نمایشگاه کتب پزشکی و پرستاری و مامایی برگزار نموده است. این نمایشگاه ازتاریخ 5/27 لغایت 6/6 از ساعت 7 صبح تا 12 شب در محل کتابخانه دایر است. در این نمایشگاه به خریداران بیش از 5000 تومان e-book رایگان داده می شود. آقای قریشی مسئول نمایشگاه و نماینده روشن کتاب استقبال از کتابها و سی دی ها را خوب و متوسط روبه بالا توصیف کرد.
وی درباره پرفروش ترین موضوعات گفت: در کتابهای فارسی موضوع کودکان، کتابهای انگلیسی جراحی پلاستیک و کودکان و سی دی های مربوط به جراحی پلاستیک و رادیولوژی پرفروش ترین منابع پزشکی بوده اند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک