کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
18 مرداد 1386
معرفی امکانات وب سایت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

لزوم عضویت در انجمن های حرفه ای بحث تازه ای نیست و فواید عضویت در آنها بحث همیشگی انجمن های تخصصی، همانند انجمن های کتابداری است. هر چند که اگر نفعی در این عضویت باشد به عضو برمیگردد ولی مقدار منفعتی که به عضو می رسد بسته به میزان مشارکت وی در فعالیت های انجمن است. صرف عضو بودن و به امید منتفع شدن به نظاره ایستادن چاره کار نیست؛ چرا که تنها کارت عضویت و حضوری گاه و بیگاه در همایشی و یا سمیناری نصیب وی خواهد شد.در حالیکه با مشارکت فعال و ایجاد کمیته های فرعی می توان از برآیند فکری اعضای انجمن بهره برد.
در گذشته امکان مشارکت فعال همه به لحاظ کمبود بسترهای ارتباطی عملا میسر نبود ولی در زمانه کنونی، کتابداران می توانند با بهره گیری از توانمندی های شغلی و حرفه ای خود که ارتباط پیچیده با اطلاع رسانی دارد از مزایای فنآوری اطلاعات بهره جویند.
وب سایت جدید انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران که قریب به 7 ماه از راه اندازی آن می گذرد می کوشد تا از این فنآوری استفاده نماید. از جمله امکان عضویت الکترونیکی، داشتن پروفایل شخصی، ارسال نظر و گذاشتن خبر برای تمامی اعضا و بالاخره امکان پیامگیر خصوصی که به تازگی به امکانات سایت اضافه شده است.
امیدوارم تمامی کتابداران دانشگاه و کلیه خوانندگان این وبلاگ، با توجه به شرایط عضویت در انجمن، به عضویت انجمن درآیند و با توجه به توانمندی و علاقه شخصی، فعالیت تخصصی خود را با انجمن شروع نمایند.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک