کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
7 مرداد 1386
توافق کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

کمیته منتخب کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران اول اسفندماه سال گذشته با در راستای پیگیری توافق نامه اجلاس معاونان پژوهشی دو دانشگاه، با یکدیگر جلسه داشته و در خصوص اهمیت دستیابی به منابع اطلاعاتی دانشجویان، اساتید و کارمندان تاکید کرده اند.
در این جلسه دکتر قاضی میرسعید، رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بر ضرورت برداشتن موانع موجود که امکان دسترسی به منابع را در کتابخانه های هر دو طرف با مشکل مواجه کرده تاکید کرده و دکتر علی افخمی رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نیز وجود هر مانعی برای دستیابی به منابع را در عصر اطلاعات ناپسندیده توصیف کرده است.
در مصوبات این جلسه تاکید شده کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان هر دو دانشگاه مجاز به استفاده از منابع دو دانشگاه می باشند و عضویت در هر یک از کتابخانه ها برای افراد وابسته به سه گروه مذکور بلامانع توصیف شده است.
تشکیل شورای عالی برنامه ریزی و بهسازی کتابخانه های تحت پوشش دو دانشگاه، تشکیل جلسات با حضور روسای کتابخانه های وابسته، ارسال یک نسخه از پایان نامه های پزشکی به دانشگاه تهران و ... از مصوبات این جلسه بوده است. (متن کامل هشت مصوبه جلسه)

پس از شنیدن خبر خوشحال کننده فوق، من به کتابخانه دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران زنگ زدم و گفتم که آیا به عنوان یک کارمند دانشگاه علوم پزشکی می توانم آنجا عضو شوم یا نه؟ (همیشه برای استفاده از پایان نامه های کتابداری آنجا با مشکل مواجه بوده ام.) جواب کتابدار دانشکده این بود که کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری با پرداخت تعرفه عضویت (۳۰۰۰ تومان برای یکماه و ۴۲۰۰ تومان برای سه ماه) می توانند عضو کتابخانه دانشکده شوند و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی هم از این قاعده مستثنا نیستند.
سپس به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران زنگ زدم و گفتند که کارت کارمندی و یک قطعه عکست را ۸ تا۱۱ صبح بیاور تا برایت کارت صادر شود.
به هر حال باز کردن دریچه های کتابخانه ها (به خصوص کتابخانه مرکزی که بسیار سخت گیر بود) به روی مشتاقان دانش بسیار ارزشمند ومفید است و خود گامی به جلو محسوب می شود.
اگر دانشجویی از دانشگاه تهران به کتابخانه ما آمد حواسمان باشد که از واژه نه استفاده نکنیم. راستی آیا در قوانین عضویت کتابخانه های همکاران، بندی برای پذیرش عضویت وابستگان دانشگاه تهران اضافه شده است؟ و آیا روسای کتابخانه ها (به جز روسای کتابخانه های دانشکده پزشکی، داروسازی و بهداشت که در جلسه حضور داشته اند) درباره توافق نامه اخیر توجیه شده اند؟


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک