کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
24 تیر 1386
همایش های کتابدارانه پزشکی

دومین همایش سراسری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی : 30 آبان ماه و 1آذر ماه. کرمان
دومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :۲۱و۲۲آذرماه 1386.تهران
سلام. در سالهای اخیر همایش های کتابدارانه متعددی در دانشگاه های مختلف کشور برگزار می شود که در این میان گروههای کتابداری پزشکی نیز به سهم خود کار خوبی را در این زمینه شروع کرده اند. اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران که پاییز سال گذشته برگزار شد و متعاقب آن همایش دانشگاه اصفهان (چالش های علم اطلاعات) و هشتمین همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا گام های مهم و خوبی برای شروع یک حرکت خوبتر بودند و اینک دو همایش دیگر را پیش رو داریم. پیشنهاد می کنم کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران حضوری فعال در این همایش ها داشته باشند. در صورت نیاز کتابداران واحدها و کتابخانه های مختلف می توانند بصورت مشارکتی و گروهی اقدام به ارسال مقالات خود نمایند مطمئنا این کار علاوه بر آشنایی بیشتر کتابداران دانشگاه باعث رشد روحیه همکاری و ارتقا سطح سواد علمی کتابداران هم خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره این همایش ها و برنامه های آنها را در آدرس های فوق بخوانید. موفق باشید.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک