کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
21 تیر 1386
استفاده از امکان رزرو منابع، آری یا خیر؟
در جلسه ای که اخیرا در کتابخانه مرکزی در مورد ارتقای نرم افزار جامع کتابخانه ای داشتیم، مدتی از وقت جلسه (همچون جلسه ای مشابه در ماه های گذشته) به ایجاد امکان رزرو مدرک به صورت آن لاین گذشت. به نظر می رسد این امکان در مرحله بحث بسیار جذاب باشد. اما در سطح عمل گویا چنین نیست.
دیروز که در حال نتیجه گیری پایان نامه ام (با موضوع بررسی وضعیت استفاده از نرم افزار کتابخانه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران) بودم به وضعیت رزرو برخوردم و مشاهده کردم بر اساس اطلاعاتی که در زمان گردآوری پرسشنامه به دست آمده 7 کتابخانه (پنج تا دانشکده ای و دوتا بیمارستانی ) از نرم افزار برای سیستم امانت کتاب استفاده می کنند و از این تعداد تنها 2 کتابخانه (دانشکده پزشکی و دانشکده بهداشت یک) اعلام کرده اند که از قابلیت رزرو استفاده می کنند. البته کیفیت استفاده را در این دو کتابخانه اندازه گیری نکرده ام که خیلی زیاد است یا خیلی کم.
هرچند باید آینده نگر بود و شاید در آینده و در زمان تحت وب شدن تمام کتابخانه ها از این امکان زیاد استفاده شود، اما من رخ دادن این امر را حداقل در آینده نزدیک بعید می دانم.

موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک