کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
5 تیر 1386
جدیدترین نتایج وب سنجی دانشگاه

 

Visibility (V)

 

Size (S)

 

Rich Files (R)

Google Scholar

 

Webometrics Rank

 

دانشگاه

 

9120

36700

1782

 

1280

112942

کتابخانه مرکزی

4000

11200

105

1190

39695

 

روابط عمومی

 

73

861

182

0

2196

دانشکده پزشکی

 

455

14500

469

5

31294

دانشکده بهداشت

 

62

177

1

0

603

دانشکده داروسازی

 

58

4

0

0

240

دانشکده دندان پزشکی

 

60

180

166

0

766

دانشکده توانبخشی

 

-

-

-

-

-

دانشکده پرستاری

 

43

79

21

0

351

دانشکده پیراپزشکی

 

39

24

0

0

204

بر اساس جدیدترین نتایج وب سنجی دانشگاه، سایت کتابخانه مرکزی حدود یک سوم امتیاز کل دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.
بر اساس شاخص های سایت Webometrics که به رتبه بندی وب سایت های دانشگاههای جهان می پردازد، امتیاز وب سایتها از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
Webometrics Rank (position)= 4*RankV+2*RankS+1*RankR+1*RankSc
Rank V : کل پیوندهای دریافت شده توسط وب سایت
Rank S  : تعداد کل صفحه های وب نمایه سازی شده توسط موتور کاوش
Rank R  :جمع کل تعداد فایل های تعداد فایل هایpdf, Doc, PPT, PS
Rank Sc : تعداد کل مقالات قابل بازیابی از Google Scholar

امتیاز کل دانشگاه 112942 بوده و بیش از یک سوم آن یعنی 39695 امتیاز مربوط به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه بوده و پس از آن دانشکده پزشکی بیشترین امتیاز را دارا می باشد. متاسفانه امتیاز سایر دانشکده ها در حد انتظار نیست. نیز امتیاز دانشکده توانبخشی به جهت نداشتن دامین ، محاسبه نشده است.
همانطور که مشاهده می شود، دو شاخص Rank v و Rank S  به ترتیب با وزن 4 و 2 از عوامل موثر بر امتیاز وب سنجی وب سایت ها می باشد. داشتن نقشه سایت، صفحات شخصی اعضای هیات علمی و دانشجویان، صفحات فعال گروههای علمی، وجود وبلاگ و ... از عوامل مهم بالا رفتن امتیاز می باشد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک