کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
2 تیر 1386
نگهداری سوابق کتابخانه

سلام. چند روزی است که به پاکسازی بخش خدمات فنی کتابخانه مشغول هستم و در این اکتشافات به موارد بسیار جالبی برخورد کرده ام مانند: آرشیو بسیار به هم ریخته و نامرتب نامه های اداری کتابخانه از حدود ۴۰ سال پیش تا کنون٬ تعداد متعدد دفاتر ثبت که تمامی آنها ناقص و نصفه نیمه هستند٬ چندیدن جلد کتاب بسیار قدیمی که نمی دانم آیا چاپ سنگی هستند یانه؟ از دوستان و همکاران عزیز کتابدار تقاضای کمک و همفکری دارم:
 آیا اصولا باید تمامی نامه های اداری کتابخانه را نگهداری کرد ؟(حتی نامه های اداری شخصی پرسنلی که بازنشسته شده اند) اصولا آیا این نوع مدارک جزو آرشیو محسوب می شوند و نحوه نگهداری آنها به چه صورت باید باشد؟

پی نوشت: نکته جالبی که بد نیست دوستان دیگر هم بدانند این است که چند جلد کتاب قدیمی که شماره ثبت آنها به حدود سی یا چهل سال قبل بر می گردد در توده ای از پلاستیک های مخصوص آشغال به طرز وحشتناکی باند پیچی شده بودند و اما در کنار اینها مقداری اوراق اداری و پاکت نامه و کاغذ کاربن و این جور وسایل به دقت و ظرافت خاصی نگهداری شده بودند. (بدون سوگیری)


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک