کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
22 خرداد 1386
گزارش مقایسه ای از پیشرفت علمی کشورهای در حال توسعه با ایران

صبح امروز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان آقای Eduard Cohen مدیر ارشد Elsevier بود. در این جلسه که معاونین پژوهشی چند دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند آقای Cohen در سخنان خود به موضوعات جالبی نظیر موارد زیر پرداختند:
- اثرات سرمایه گذاری اطلاعاتی در کشورهای پیشرفته
- گزارش مقایسه ای از پیشرفت علمی در کشورهای در حال توسعه با ایران
- بررسی رابطه دسترسی، استفاده و تولید علم با تاکید بر تجربیات Elsevier

هرچند به تمام این موارد از دیدگاه ناشری تجاری مانند Elsevier پرداخته شده است اما نکته های اشاره شده درآن، نکات ظریفی بود که حیف دانستم کتابداران در جریان قرار نگیرند. به همین جهت فایل پاورپوینت این سخنرانی را از ایشان گرفتم. پیشنهاد می کنم این فایل را دانلود کرده و مطالعه فرمایید.
کار فرهنگی: آقای Cohen در حین سخنرانی خود، از واژه Gulf به جای Persian Gulf استفاده کرد که با تذکر حضار تصحیح کرد. در متن فایل پاور پوینت هم هر جا دیدم اصلاح کردم.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک