کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
15 اردیبهشت 1386
وظایف گمشده کتابداران ۲

آنچه که باعث شد قسمت دوم این مطلب را بنویسم واکنش های متفاوت همکاران کتابدار به مطلب آقای مرادی بود٬ البته همگی این دوستان حق دارند٬ نباید پیشداوری کرد اما به نظر می رسد بهترین راه حل ممکن همان است که آقای مرادی هم به آن اشاره کردند ٬ شاید کمیته فنی کتابداری کتابخانه مرکزی (البته اگر اختیاراتی در این زمینه داشته باشد) بتواند این مشکل و مشکلاتی مانند این را تا حدودی حل نماید. با احترام به نظرات تمامی دوستان٬ بدیهی است که نباید بین نیروهای جدید و قدیم خط قرمز کشیده شود٬ اما آنچه هم اکنون در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جریان دارد به نظر می رسد فرایندی توام با موازی کاری و عدم هماهنگی حتی در کتابخانه های دانشکده ای است. حتی بدون تحقیقات گسترده و با نگاه مختصری به آنها٬می توان احساس کرد که اولین و اساس ترین مشکل این کتابخانه ها کمبود یا عدم توزیع مناسب نیروی انسانی کتابدار است. آنچه توسط بنده مطرح شد تنها اشاره ای به این مسئله مهم بود که شخصا به شدت درگیر آن هستم٬ اگر مدیریت محترم وبلاگ احساس می کنند که طرح چنین مباحثی موجب خدشه وارد شدن به وجهه علمی وبلاگ است٬ از نظر بنده حذف مطب ارسالی مربوطه بلامانع است٬ اما اگر این وبلاگ برای ایجاد ارتباط نزدیک کتابداران دانشگاه ایجاد شده است بنابراین حرف ها را باید زد. می دانم حل چنین مشکلاتی ممکن است وقت گیر و بعضا به ضرر یا نفع برخی افراد ذینفع باشد (شدیدا بدون سوگیری) لیکن اگر همگی با هم سعی کنیم از موانع عبور کنیم مطمئنا موفق تر خواهیم بود تا اینکه هر کسی به تنهایی به فکر نجات خودش باشد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک