کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
28 فروردین 1386
کاهش تعداد نشریات معتبر کشور بر اساس سنجه هایISC

پس از گذشت 6 ماه از آغاز فعالیت پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC: Iran & Islamic World Science Citation Center) نخستین نتایج فعالیت های این پایگاه اعلام شد.

این پایگاه که بر اساس گفته های آقای دکتر مهراد (رییس کتابخانه منطقه ای علوم و تکتولوژی شیراز) بر اساس معیارهای معتبرعلم سنجی پا گرفته است تمامی شاخص های ISI Thomson را مد نظر قرار داده است.

بر اساس جدیدترین نتایج حاصل از فعالیت های این پایگاه که در گفتگوی دکتر مهراد با خبرگزاری مهرعنوان شده است بر اساس تحلیل استنادی و شاخص های مربوط با پایگاه استنادی علوم ایران از میان 357 نشریه معتبر وزارت بهداشت و علوم، تنها 112 نشریه معتبر شناخته شدند. نیزدر سال 1383 تعداد نشریات معتبر علمی در پایگاه استنادی علوم ایران 152 نشریه و در سال 1383 برابر 128نشریه بوده است. مقایسه تعداد نشریات معتبر در ISC نشان می دهد که در هر سال ممکن است از تعداد نشریات معتبر علمی کاسته شود.

فکر می کنم با توجه به گفته مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم از آنجا که "ارزیابی مجلات داخلی با استفاده از نظام ISC در بازنگری آئین نامه ارتقا اعضا هیات علمی به صورت جدی مطرح می شود" احتمالا در آینده شاهد ایفای نقش حساس تری از این پایگاه خواهیم بود.

اعلام نتایج تحلیل استنادی این پایگاه و مقایسه موقعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی علاوه بر نشان دادن سطح توان علمی کشور، میزان درستی ادعای تاثیر پذیری ISI از سیاست را در مورد نمایه کردن مجلات ایران نشان خواهد داد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک