کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
20 فروردین 1386

عنوان همایش/سمینار

دهمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

برگزار کننده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات

تاریخ برگزاری

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1/2/1386

محل همایش

تهران، خ بهارستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وب سایت

http://libconf.mporg.ir

تلفن

33272411- 33276132

نمابر

33272494

پست الکترونیک

doc-center@mporg.ir

دبیر همایش

 

موضوعات/ محورهای همایش

- مدیریت منابع الکترونیکی (مجموعه سازی، سازماندهی، ارائه
   خدمات، ارزشیابی و ...)

- ارزشیابی کتابخانه های تخصصی

شاخصها و روشهای ارزشیابی کتابخانه های تخصصی          (مدیریت،خدمات، مجموعه،نیروی انسانی...) با تاکید بر کتابخانه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نقش ارزشیابی در توسعه کتابخانه های تخصصی

- کتابخانه های تخصصی و اطلاعات سازمانی

کتابخانه های تخصصی و شیوه های تحلیل اطلاعات
کتابداران تخصصی و ارزش افزوده اطلاعات
کتابداران تخصصی و علم سنجی در سازمانها

 


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک