کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
8 اسفند 1385
تلاش برای راهیابی به جمع 500 دانشگاه برتر جهان

دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گرچه هر دو در پردیس دانشگاه تهران هستند ولی به لحاظ جدایی سازمان مادر و تعلق به دو وزارت علوم و وزارت بهداشت، عملا از مدتها پیش راه دستیابی به اهداف جهانی را کم عرض تر کرده اند. گرچه سال قبل تلاش برای ادغام آموزش پزشکی در آموزش عالی به سرانجامی نرسید ولی مسئولین هر دو دانشگاه ضرورت تعامل و همکاری را به شدت احساس کرده اند.

اولین همکاری جدی دو دانشگاه استفاده ازعنوان واحد دانشگاه (Affiliation) در مقالات است که این امر مسلما کمک شایانی به بالا بردن رنکینک دانشگاه خواهد نمود.

نیز کتابخانه های مرکزی دو دانشگاه جلسات خوبی با یکدیگر داشته اند که بزودی نتایج این جلسات اعلام خواهد شد.

این کار به سادگی در دانشگاههای مراکز استانها که دارای دو دانشگاه با یک نام ولی متعلق به دو وزارتخانه می باشد نیز قابل انجام است تا تلاشهای پراکنده در راه اعتلای نام ایران هماهنگ عمل نموده و جایگاهی در شان را نشانه رود.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک