کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
10 بهمن 1385
نامزدهای جوان در انتخابات انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

سومین دوره انتخابات انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با نامزد شدن یزدان منصوریان (هیات علمی دانشگاه تربیت معلم) و افشین موسوی چلک (هیات علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد- واحد بابل) برای دوره جدید آغاز شد.
اعضای هیات مدیره در دوره دوم،  اساتید زحمتکش عرصه کتابداری ایران هستند که برای تثبیت یک انجمن حرفه ای در ایران (علیرغم مشغله فراوان) تلاش ها و زحمات بسیاری کشیدند: رحمت اله فتاحی، فریبرز خسروی، ابراهیم عمرانی، کاظم حافظیان رضوی، آقای شمسبد و ... اکنون در آستانه تشکیل دوره سوم هیات مدیره انجمن هستیم.
نکته مهم و جالب توجه ظهور نسلی جدید و آشنا به تکنولوژی (از شاگردان همان اساتید) در عرصه کتابداری ایران است که اندک اندک در حال تثبیت موقعیت خود در کتابداری ایران هستند. یزدان منصوریان متولد ۱۳۵۲ است و به تازگی مدرک دکترای خود را از دانشگاه شفیلد انگلستان گرفته است. افشین موسوی هم متولد ۱۳۵۱ است و دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات و اکنون حضور و کاندیداتوری آنها در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران چشم اندازی امیدبخش برای یک انجمن حرفه ای کتابداری در ایران است.
دومین انتخابات انجمن در شانزدهم اسفندماه سال جاری و همزمان با سمینار دوروزه سازماندهی اطلاعات برگزار می شود.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک