کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
25 دی 1385
گزارش علم سنجی دانشگاه ؛ برگرفته از آمار ارایه شده در هفته پژوهش

- دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن 3% کل اعضای هیات علمی کشور، حدود 9% کل تولیدات علمی کشور را در سال 1384 به خود اختصاص داده است.

- محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384، 1545 مقاله در مجلات بین المللی و داخلی چاپ کرده اند که از این تعداد 434 مقاله آن در Thomson ISI نمایه شده که حدود 9% کل تولیدات علمی کشور را شامل می شود.

-  500 مقاله در Medline، ۲۹۰مقاله درEmbase ،  ۵۹ مقاله در Chemical Abstract و ...

- دانشکده پزشکی با 979 مقاله 4/63% کل تولیدات علمی، برترین دانشکده و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم با 123 مقاله و 8% کل تولیدات علمی مقام اول مراکز تحقیقاتی را داشته است.

- آمار تولیدات علمی دانشگاه نسبت به سال 1383، 5/34% رشد داشته است. (چه جالب. اتفاقا در آماری که من قبلا ارایه کردم رشد میزان استفاده (Download) مقالات تمام متن مجموعه مجلات علمی دانشگاه در سال 2005 نسبت به 2004 میلادی 38% رشد داشت. (چه رابطه ای )


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک