کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
6 دی 1385
سهم کتابداران از جشنواره های علمی

دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی دوشنبه برگزار شد و بر اساس اطلاع بیش از نیمی از جوایز به دانشگاه علوم پزشکی تهران رسید.

سئوال اینجاست. سهم کتابداران در این موفقیت ها چقدر است؟ در کدام جشنواره علمی از این سهم تقدیر خواهد شد؟

اگر برآورد سهم کتابداران از سوی مسئولان "هیچ" باشد، بی انصافی است و اگر این برآورد از سوی کتابداران "هیچ" محاسبه گردد بی شک روش محاسبه را ندانسته و یا به درستی محاسبه نکرده ایم.

دیگر نقش کتابداران کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مجرای دستیابی سریع و دقیق به اطلاعات، شاید بیش از خود کتابدار برای محقق روشن شده است و آنگاه که به واسطه عدم دسترسی به کتابدار و یا ضعف کتابدار در فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز، محقق خود از سر اضطرار، وقت و توان خود را معطوف به بازیابی اطلاعات می نماید این نقش بیش از پیش نمایان می گردد.

چاره کار در دست خود ماست. سهم خود را باید با نشان دادن میزان اثرگذاری بر تولیدات علمی دانشگاه پررنگ کرده و درخواست نمود. بی شک  ما خواهان سهم جایزه ای نیستیم چر که ما ادای سهم خود را در توجه بیشتر به جایگاه و شان کتابداران دانشگاه می دانیم.

زمزمه هایی به گوش می رسد که ازامسال در جشنواره ابن سینا که هر ساله به تقدیر ازآثار و محققین برتر بخشهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه می پردازد، " کتابدار نمونه سال" نیز معرفی خواهد شد. توجه مسئولین محترم دانشگاه به این امر را نشانی از اعتماد و توجه به این جایگاه دانسته و سپاس خود را اعلام می داریم.

 


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک