کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
28 آذر 1385
وبلاگ٬ کتابخانه ها و کتابداران

سلام. حال که بنا است از وبلاگ جهت اطلاع رسانی استفاده کنیم٬ بد نیست در اولین یادداشت خود بطور مختصر به فواید این پدیده برای کتابداران و کتابخانه ها بپردازم.
کتابداران باید دانش خود را همگام با پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف به روز نگه دارند بنابراین با ظهور پدیده های نو و جدید کتابداران به سرعت جذب این پدیده ها می شوند وبلاگ به عنوان ارمغان تازه تکنولوژی نشر الکترونیکی به زودی در خدمت کتابداران و کتابخانه ها در آمد .
کتابداران ازجمله اولین افرادی بودند که از این پدیده جدید استقبال کرده و از آن برای انتشار عقاید، افکار و اطلاعات خود به نحوه‌های مختلف استفاده کردند. تعدادی از کتابداران به سرعت وبلاگ ها را به عنوان منابع مهم عقاید، اطلاعات، تفریح و سرگرمی شناخته اند و وبلاگ هایی بوسیله کتابداران ،کتابخانه ها و سرویسهای اطلاع رسانی، گروه های کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهها، و انجمن های حرفه ای کتابداری ساخته میشوند. بدین ترتیب در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی، وبلاگ هایی به وجود آمده اند که اطلاعات جاری درباره علوم کتابداری و اطلاع رسانی را بصورت عام یا خاص برای خوانندگان تهیه میکنند
اهداف متنوعی برای وبلاگ‌های کتابخانه‌ها می‌توان در نظر گرفت: ارزیابی نیازهای اولیه ,راهنمایی کاربران به منابع و اخبار جالب و مفید؛ ارائه اطلاعات درباره فعالیتها، وقایع ملی و محلی در حوزه IT ، کتاب و دنیای کتابخانه‌ها؛ ارائه اخبار مهم خدمات کتابداری و اطلاع رسانی؛ ارسال نظرات خوانندگان.
کتابخانه ها بر اساس نوع، هدف و جامعه کاربران خود،  انگیزه های متفاوتی از تهیه وبلاگ دارند ازجمله: اشاعه اخبار و اطلاعات کتابخانه، معرفی منابع جالب و جدید به کاربران، اشتراک اطلاعات حرفهای برای کتابداران، آموزش کتابداری و...


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک