کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
26 آذر 1385
سرآغاز

 سلام به همه خوانندگان محترم

 

علم اطلاع رسانی در عمر کوتاه خود بیشترین تاثیر را از "فناوری اطلاعات" داشته است. شدت این تاثیر به گونه ای است که در حال حاضر، انجام فعالیت های کتابداری و اطلاع رسانی برای کتابداران دانشگاهی بدون بهره گیری از جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات اگر نه نا­ممکن، بسیار دشوار به نظر می رسد.

وب لاگ (وب نوشت) یکی از تاثیرات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به دلیل کاربردهای گوناگون آن، مورد اقبال کتابداران نیز قرار گرفته است.

وب نوشت حاضر که به نظر اولین وب نوشت مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی است که با یک دامین دانشگاهی (http://diglib.tums.ac.ir/weblog ) منتشر می­گردد حاصل تجربه های نویسندگان در محیط کار و نیز تفکرات و دیدگاه های آنان پیرامون مسایل، مشکلات و باورهای خود  درارتباط با این حوزه است.

این نوشته ها بر اساس اساسنامه مکتوب وب نوشت و آیین نامه مربوطه توسط نویسندگان موسس این وب نوشت منتشر خواهد شد. سایر کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز می توانند با اعلام آمادگی و بر اساس موازین اعلام شده در اساسنامه به جمع نویسندگان بپیوندند.

کتابداران و سایر علاقمندان خارج از دانشگاه علوم پزشکی تهران که تمایل به عضویت در گروه نویسندگی این وب نوشت دارند، می توانند به عنوان نویسنده مهمان ما را از نوشته های با ارزش خود بهره رسانند.

امید داریم که این محمل در ایجاد ارتباط مستحکم حرفه ای در راستای اهداف کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه و نیز تعامل با سایر همکاران محترم در تمامی کتابخانه های دانشگاهی در سطح کشور موفق باشد.

بر خود فرض می دانیم از تلاشهای جناب آقای دکتر قاضی میر سعید ریاست محترم کتابخانه مرکزی و توجهات جناب آقای دکتر فتوحی معاون محترم پژوهشی دانشگاه در انتشار این وب نوشت بر روی سرور دانشگاه قدردانی نماییم.

 

محمل جدید مبارکتان باد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک